Live Musikquiz

Vill ni ha ett Live Musikquiz som ett inslag under kvällen så går det att ordna. Jag ställer frågor till en låt som  jag sedan spelar live. Frågorna är väldigt blandade, både lätta och svåra.

Om ni önskar så kan varje quiz även innehålla barnfrågor, detta gör att alla kan delta under quizzet.

Dela den här sidan